Zakres usług

Zakres usług

Profesjonalna Obsługa Nieruchomości świadczy usługi w zakresie zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi od 2010 r. Właścicielka firmy Izabela Najda jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości (numer licencji 20787).

Kameralny charakter naszej firmy i osobiste zaangażowanie właścicielki są gwarancją kreatywności i skuteczności w prowadzeniu Państwa spraw.

Podejmując działania w zakresie wyznaczonym przez Państwa, zawsze dbamy o minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości oraz przejrzystości działań.

Zarządzanie nieruchomościami

 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu, teczek właścicieli oraz innej dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie odczytów wodomierzy i liczników zużycia ciepła zainstalowanych w budynku oraz w lokalach i rozliczanie opłat za zużytą wodę,
 • przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków właścicieli lokali,
 • organizacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z utrzymywaniem czystości i porządku w budynkach,
 • organizacja i nadzór nad pracami zagospodarowania terenu wokół wspólnoty (zieleń, place zabaw),
 • przygotowywanie zebrań wspólnoty,
 • uczestniczenie w zebraniach Zarządu wspólnoty (na życzenie członków Zarządu),
 • dbałość o jak najbardziej ekonomiczne wykorzystanie funduszy wspólnoty (szukanie atrakcyjnych ofert na prace zlecone)

Obsługa finansowa-księgowa

 • prowadzenie obsługi w zakresie wymiaru opłat z tytułu kosztów zarządu, kosztów bieżącego utrzymania budynku oraz kosztów remontu,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • księgowanie wpłat na podstawie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie imiennej ewidencji finansowej dla każdego lokalu w zakresie naliczonych opłat oraz dokonywanych wpłat, jak również występujących zaległości i nadpłat,
 • kontrolowanie terminowości wpłat,
 • wystawianie i doręczanie dłużnikom upomnień,
 • podejmowanie działań mających na celu wyegzekwowanie zaległych opłat z zachowaniem trybu dopuszczonego przepisami prawa,
 • sporządzanie rocznego bilansu oraz CIT-8

Organizacja robót konserwacyjnych

 • organizacja przeglądów technicznych obiektów oraz zlecanie likwidacji stwierdzonych uszkodzeń i niesprawności technicznych,
 • organizowanie działań związanych z likwidacją przyczyn awarii instalacji i urządzeń,
 • pozyskiwanie kredytów na roboty budowlane